Spelregels

Wie bestelt en wie levert?

de Onderdelenlijn brengt alleen vraag en aanbod bij elkaar; een eventuele koop wordt gesloten tussen de abonnee van de Onderdelenlijn en de zoekende partij. Het is, mede daarom, voor iedere partij belangrijk om te weten met wie er zaken wordt gedaan. Als er onverhoopt iets niet goed gaat met een levering, dan weten beide partijen met wie er contact moet worden opgenomen. Vraag / verstrek zoveel mogelijk gegevens zoals naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoon- en/of faxnummer.

Auto-onderdelen bestellen

Informatie

Verstrek alle informatie die nodig is om ervoor te zorgen dat u het juiste auto-onderdeel bestelt. Aan de hand van het kenteken en/of chassisnummer kan de leverancier vaak zien of het auto-onderdeel bij het betreffende voertuig past.

Onderdeelnummer

Veel auto-onderdelen worden in de voorraadadministratie van de leveranciers opgenomen met het onderdeelnummer. Het is aan te bevelen om dit nummer op te geven als u het weet.

Leveringsvoorwaarden

 • Voorkom misverstanden! Informeer altijd naar de leveringsvoorwaarden.
 • Is de prijs in- of exclusief btw?
 • Is de prijs in- of exclusief verzendkosten?
 • Wat zijn de garantievoorwaarden?
 • Wie betaalt de verzendkosten bij een onverhoopte retourzending?

Aandachtspunten voor garantie

 • Alle motoren, geleverd door onze abonnees, dienen ingebouwd te worden met nieuwe riemen en/of kettingen en gevuld te worden met de voorgeschreven hoeveelheid nieuwe motorolie
 • Versnellingsbakken dienen gevuld te worden met de voorgeschreven hoeveelheid nieuwe olie

De koper kan geen aanspraak maken op garantie, indien:

 • de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot het merk en type aanduiding van het gekochte en/of het voertuig waarvoor het auto-onderdeel bestemd is
 • inbouw van het gekochte ondeugdelijk is geschied
 • de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot reparatie, wijziging en demontage, aan het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten
 • sprake is van een inbouw c.q. gebruik voor een ander doel dan waartoe het gekochte dient
 • sprake is van inbouw in voertuigen welke afwijken van de standaardspecificaties van de fabrikant
 • sprake is van ondeugdelijk en/of ondeskundig gebruik van het gekochte c.q. bij gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale verkeer gebezigd wordt (snelheidstesten, betrouwbaarheidsproeven, te zware belasting in verband met combinatie personenwagen en aanhangwagen c.q. caravan e.d.)
 • gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven

Auto-onderdelen ophalen of laten opsturen

Ophalen

Als u het auto-onderdeel zelf ophaalt of laat ophalen kunt u controleren of het aan uw verwachtingen voldoet. Ophalen is altijd voordeliger; er worden geen verzend- en rembourskosten berekend. Houdt rekening met contante betaling; zorg dat u voldoende contant geld bij u hebt. Vraag altijd om een betalingsbewijs!

Opsturen

Als de leverancier het auto-onderdeel opstuurt houdt u er dan rekening mee dat dit in de meeste gevallen onder rembours gebeurt. U betaalt aan de transporteur bij aflevering. Zorg dat er iemand op het opgegeven adres aanwezig is die de zending in ontvangst kan nemen en betalen.

Retourzending

De leverancier dient in staat gesteld te worden een eventueel geconstateerde tekortkoming te controleren. Als dit betekent dat het auto-onderdeel geretourneerd moet worden, maak hier dan goede afspraken over met de leverancier.

Verantwoordelijkheid

Leveranciers die zijn aangesloten bij Onderdelenlijn.nl handelen uitsluitend voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. de Onderdelenlijn / Autonet B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Onderdelenlijn.nl abonnees hebben de Onderdelenlijn Gedragscode onderschreven. Reclameer direct bij de leverancier, maar in ieder geval binnen drie werkdagen, als een geleverd auto-onderdeel niet aan uw verwachtingen voldoet.
Geef de leverancier de kans om een probleem binnen een redelijk termijn op te lossen voordat u het auto-onderdeel ergens anders koopt!