APK keuring

De APK keuring (Algemene Periodieke Keuring) is in Europa wettelijk verplicht. Het is een keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en bescherming van het milieu. Onderstaand geven we u onder andere meer algemene informatie over de APK en wanneer en hoe vaak uw voertuig naar de keuring moet.

Allereerst is het belangrijk dat u weet of en wanneer uw voertuig naar de apk keuring moet. Of beter gezegd wanneer uw voertuig APK goedgekeurd moet zijn. Als u een voertuig in bezit hebt dat “APK-plichtig” is, dan mag u niet rijden zonder geldige APK. Als u dit toch doet, riskeert u daarvoor een boete. En belangrijker; als u een ongeluk krijgt met een voertuig zonder APK keuring, is het mogelijk dat uw verzekeringsmaatschappij geen schades vergoedt.

Wanneer APK keuring

Als uw voertuig op benzine rijdt of een elektromotor heeft en nog niet eerder is gekeurd? Dan dient de eerste APK keuring 4 jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten te worden uitgevoerd. Na deze keuring moet u uw voertuig in de 4 jaar daarna 1 keer per 2 jaar laten keuren. Na 8 jaar moet uw voertuig jaarlijks APK gekeurd worden.

Uw voertuig rijdt op diesel of LPG? Dan dient de eerste APK keuring 3 jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten te worden uitgevoerd. Na deze 3 jaar moet uw voertuig jaarlijks APK gekeurd worden.

Uw voertuig is ouder dan 30 jaar, maar van na 1 januari 1960? Dan dient de APK keuring iedere twee jaar te worden uitgevoerd. Voertuigen van voor 1960 hoeven niet APK gekeurd te worden.

Uw voertuig is zwaarder dan 3.500 kilo? DE APK keuring dient ieder jaar te worden uitgevoerd. Ook hier geldt dat voertuigen van vóór 1960 niet APK gekeurd hoeven te worden.

Waar APK keuring

Als uw voertuig aan de beurt is voor een APK keuring, dient deze keuring te worden gedaan door een door de RDW erkend APK-bedrijf. U herkent een RDW erkend APK-bedrijf aan het schild met de tekst 'RDW erkend' en een sticker met daarop de tekst 'APK lichte voertuigen' of 'APK zware voertuigen'. Ook in België en Spanje kunt u uw voertuig APK laten keuren; zowel zware als lichte voertuigen. Adressen waar dit kan, kunt u vinden op classLibrary.Autonet.Objects.hpBasis.

Wat u verder nog moet weten over de APK keuring

Normaal gesproken ontvangt u van de RDW een brief die u herinnert aan het feit dat uw voertuig binnenkort APK gekeurd dient te worden. In deze brief staat ook de datum vermeld wanneer uw voertuig gekeurd moet zijn. De verantwoording om de APK keuring op tijd uit te laten voeren ligt bij uzelf.

De kosten van de keuring zijn niet vastgesteld en verschillen per bedrijf, u ontvangt altijd een APK-keuringsrapport. Ook als uw voertuig wordt afgekeurd.

Uitstel voor de APK keuring is niet mogelijk. Als u niet aan de keuringsplicht kunt voldoen, heeft u de mogelijkheid het kentekenbewijs te laten schorsen.

Tot slot; de APK keuring is een momentopname. De keuring geeft u geen garantie dat uw voertuig de rest van het jaar veilig blijft en onderhoudsvrij. Het is en blijft belangrijk om regelmatig uw voertuig te controleren en te onderhouden.