Privacy en Cookies

Privacy verklaring 'de Onderdelenlijn'

'de Onderdelenlijn' wordt geëxploiteerd door Autonet B.V. Daltonstraat 30B, 3316 GD Dordrecht, Nederland.
Persoonlijke gegevens van gebruikers van online diensten van 'de Onderdelenlijn' en 'de Onderdelenlijn Online' worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Autonet B.V. volgt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en heeft de verwerking van gegevens gemeld aan het College bescherming persoonsgegevens (CPB) in Den Haag. In het meldingenregister van het CPB is dit opgenomen onder nummer M1345561.

Vastleggen en verwerking van gegevens

De verstrekte gegevens van gebruikers van online diensten van 'de Onderdelenlijn' en 'de Onderdelenlijn Online' vallen onder de verantwoordelijkheid van Autonet B.V. De gegevens van gebruikers worden verstrekt aan bedrijven en instellingen binnen het netwerk van deelnemende bedrijven aan 'de Onderdelenlijn' en 'de Onderdelenlijn Online' en aan andere bedrijven binnen de autobranche waarmee Autonet een overeenkomst heeft gesloten op basis van de WBP. Verder kunnen gegevens van gebruikers worden gebruikt door andere bedrijven in de autobranche, zijnde bedrijven die bij ministeriële beschikking (gepubliceerd in de Staatscourant van 10 dec. 2001, nr. 239) door de minister zijn aangewezen als vertegenwoordigers in de autobranche. Zij en Autonet kunnen de gegevens gebruiken om interessante informatie en/of aanbiedingen te doen die rechtstreeks betrekking hebben op producten in en van de autobranche. Gebruiker kan bij het opgeven van zijn/haar gegevens bezwaar maken tegen het beschikbaar stellen van deze gegevens aan derden, uitgezonderd de deelnemende bedrijven aan 'de Onderdelenlijn' en 'de Onderdelenlijn Online', omdat de daarbinnen deelnemende bedrijven kennis moeten kunnen nemen van de aanvraag van gebruiker. Verder kan een gebruiker zijn/haar gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. In beide gevallen kan gebruiker dit schriftelijk of per e-mail bekend maken aan Autonet B.V.

Akkoordverklaring

Door deelname aan online diensten van 'de Onderdelenlijn' en 'de Onderdelenlijn Online' verklaart gebruiker de hier vermelde privacy verklaring van Autonet B.V. te hebben gelezen en met de inhoud ervan akkoord te gaan.

Gebruik van Cookies

Autonet maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies om de toegang tot de site voor gebruiker gemakkelijker te maken. Autonet B.V. gebruikt de informatie uit de cookies niet op individueel niveau. Persoonsgegevens worden gebruikt door de aanwezige diensten en worden dan ook niet buiten deze diensten om gebruikt voor andere doeleinden.

Links naar websites en cookies van andere partijen

Op deze website en alle andere door Autonet B.V. geregistreerde Internet-websites staan hyperlinks naar andere websites. Autonet B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar verwezen wordt.

Wijzigingen

Autonet B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. De steeds geldende versie staat op de website de Onderdelenlijn.

Vragen

Voor vragen over het privacybeleid kunt u contact opnemen met Autonet B.V. te Dordrecht, via ons Contactformulier of per telefoon, nummer 0900-8180.

Door www.onderdelenlijn.nl te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken om uw ervaring te verbeteren.X